Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark

Naturvårdsverket har samarbetat med en projektgrupp bestående av Statens geotekniska institut, konsultföretaget Kemakta Konsult AB och Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Arbetet har bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.