E-tjänster för utökat producentansvar

Här kan producenter av elutrustning och batterier anmäla sig och lämna uppgifter för den årliga rapporteringen. Det går även att registrera en producent inom utökat producentansvar för förpackningar, samt ta ut registerutdrag.