Vägledning om producentansvar

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.