Att rapportera till avfallsregistret – via API

Verksamhetsutövare som är anteckningsskyldiga enligt avfallsförordningen, samt de tjänste- samt mjukvaruleverantörer som levererar system till dessa verksamhetsutövare.