Filmer och informationsmaterial om invasiva främmande arter

Här finns filmer och informationsmaterial om invasiva främmande arter som är fritt att användas av alla som vill sprida information och kunskap om frågan.