Industrisektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp. Utsläppen domineras av järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt raffinaderierna.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Katarina Wärmark