Utsläppen från arbetsmaskiner har ökat jämfört med 1990 års nivå. Från 2015 till 2016 har utsläppen minskat något.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2018Sidansvarig: Erik Adriansson