De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är cirka 90 miljoner ton. 58 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2019Sidansvarig: Jonas Allerup