Rovbase

Rovbase är öppen för allmänheten och i databasen finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.