Forskning

Naturvårdsverket har ett miljöforskningsanslag för miljöforskning samt forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för viltforskning. Programmet Vindval drivs också av Naturvårdsverket i samarbete med Energimyndigheten. Här kan du söka bland våra forskningssatsningar.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2018