Publikation

Friluftsliv 2018

Om publikationen

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018. Undersökningen genomfördes i form av en postal enkätundersökning riktad till 21 000 personer (7700 svarande) bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november 2018. Frågorna utformades i samverkan mellan Naturvårdsverket, Mittuniversitetet och SCB. SCB utförde enkätskick och insamling av datamaterial.

Denna rapport, och innehållande analys, är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

-------------

Kontakta registrator@naturvardsverket.se för att ta del av bilagor till rapporten. 

ISBN
978-91-620-6887-5
Utgiven
‎4‎/‎14‎/‎2019
Sidor
66
Författare
Peter Fredman, Rosemarie Ankre, Tatiana Chekalina.
Omslag publikation.