Publikation

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning

Handbok 2009:4 Utgåva 2
Rosa blommor i vass, fackelblomster.

Om publikationen

Denna handbok är version 2 av den handbok som Naturvårdsverket och Boverket tog fram i oktober 2009.

Handboken är avsedd som en vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. Vägledningen är tänkt som en uppslagsbok inom planering och prövning.

En bra samordning och likartad tillämpning i handläggningen av strandskyddsfrågor innebär att verksamhetsutövare och allmänhet får en likvärdig prövning oberoende av var i landet de befinner sig. 

Handboken har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning och vissa avsnitt har utökats eller förtydligats. Avsnitt 7.4 Fastighetsbildningslagen uppdaterades 2018-10-29.

Du hittar fler vägledningar och handböcker på sidan:

Vägledning och regler om strandskydd

ISBN
978-91-620-0175-9
Utgiven
‎3‎/‎7‎/‎2012
Sidor
152
Omslag publikation