Ladda ner Nationella Marktäckedata

Nationella Marktäckedata består av ett basskikt och kompletterande tilläggsskikt.

Här finns länkar för nedladdning av data från Naturvårdsverkets metadatakatalog. Tillsammans med data levereras en beskrivning av produkten och den kvalitet karteringen har.

Data

Dokument

Testprodukter (NMD 2.0)

Under 2020-2021 har ett utvecklingsprojekt genomförts för att ta fram ett förslag till nästa version av NMD – NMD 2.0. 

Testprodukter, NMD version 2.0 (publicerade juli 2021, zip-format, 906 MB)

Dokumentation, Agenda för landskapet (färdigställt januari 2022, zip-fil med pdf-dokument, 17 MB) 

Kontakt

Vi tar gärna emot synpunkter, frågor och exempel på hur produkterna används.

Mejla oss: data@naturvardsverket.se