Vägledning

Granbarkborre i och kring skyddad natur

Stöd och vägledning när granbarkborre angripit skog i och kring naturreservat och nationalparker.

Sidan vänder sig till

Den här vägledningen vänder sig till markägare som har skog kring naturreservat och nationalparker samt till Länsstyrelserna och andra förvaltare av naturreservat och nationalparker.

Bra att veta

Naturvårdsverket har beslutat om en ny vägledning till länsstyrelserna om "Hantering av storskaliga angrepp av granbarkborrar i och kring naturreservat och nationalparker". Vägledningen ska hjälpa länsstyrelserna framåt i detta viktiga arbete och finns längre ner på sidan.

Vem ska du som markägare kontakta?

Markägare som har skog kring naturreservat eller nationalparker, och har frågor angående angrepp av granbarkborre som finns i ett naturreservat eller en nationalpark, ska vända sig till den som förvaltar det skyddade området.

Hur hanteras granbarkborren i naturreservat och nationalparker?

I dokumentet "Frågor och svar om granbarkborrar i formellt skyddade områden" ger vi, tillsammans med Skogsstyrelsen, svar på några av de vanligaste frågorna om granbarkborrar i formellt skyddade områden.

Åtgärder mot granbarkborre i skyddade områden

Vägledning till länsstyrelserna

Naturvårdsverket har den 9 oktober 2020 beslutat om en ny vägledning till länsstyrelserna om Hantering av storskaliga angrepp av granbarkborrar i och kring naturreservat och nationalparker.

Regeringsuppdrag granbarkborrar

Naturvårdsverket arbetar ständigt med olika regeringsuppdrag. Under 2020 handlade en av dessa om granbarkborrar.

Granskogsanalys med zoneringar av riskskogar

Materialet riktar sig till de län som ingår i bekämpningsområdet för granbarkborrar, det vill säga för stora delar av Götaland och Svealand.

Bakgrund

Skogsstyrelsen och berörda länsstyrelser arbetar för att begränsa angreppen i våra skogar med formellt skydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område.

Statistik från bekämpningsområdet 2019

Som stöd för länsstyrelsernas arbete har Naturvårdsverket också tagit fram aktuella uppgifter om granskog och grandominerad skog i skyddade områden och områden som är aktuella för att bli naturreservat, samt omgivande landskap. Sammanställningen är baserad på Nationella Marktäckedata.

Uppgifter om granskog och grandominerad skog, Nationella Marktäckedata (xlsx, 75 kB)