Vägledning

Att skylta i skyddad natur

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎februari‎ ‎2024

En vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering och information på webben.

Sidan vänder sig till

Förvaltare av skyddade områden.

Om vägledningen

Vägledningen ger praktiska råd kring skylttexter, layout, illustrationer, kartor, tekniska frågor med mera. Varje kapitel inleds med Naturvårdsverkets riktlinjer, som anger miniminivå för hur foldrar, skyltar, gränsmarkering och vägvisning alltid bör utformas.

Ladda ner: Att skylta i skyddad natur (pdf 2,8 MB)

Skyltmaterial för nedladdning

Längre ned finns skyltmaterial för naturreservat och fjälleder, mallar och piktogram för naturreservat och Sveriges nationalparker och vägledning för fjälleder. 

Mallar för den visuella identiteten inom varumärket Sveriges nationalparker finns på Länsstyrelsernas samverkansyta. Handläggarnätverket för bildande och förvaltning av skyddad natur, ingången Varumärket Sveriges nationalparker.

Piktogramlistan innehåller piktogram inom olika kategorier med numrerade miniatyrer av alla symboler.

De är grupperade så att du enkelt ser vilken zip-fil du behöver för respektive område. 

Piktogramförteckning (pdf 1,5 MB) 

Mallar för skyltar till naturreservat och andra skyddade områden. Mallar finns i Indesign indelade i olika avsnitt för olika typer av skyltar. Typsnittet i mallarna är Helvetica Neue. 

Gränsmarkeringsskyltar (zip 11,2 mb)

Naturvårdssymbolen (zip 20,2 mb)

Djurskydd (zip 18 mb)

Naturreservat (zip 11 mb)

Övriga skyltar (8 mb)