Vägledning

Handledning i samhällsekonomisk analys

Här hittar du stöd som kan underlätta arbetet med att genomföra samhällsekonomisk analys inom miljöområdet.

En analys är processen som leder fram till förslag och behöver göras tidigt. Analysen ska inte begränsas till att belysa ett valt förslags konsekvenser. Analysen ger beslutsfattare information om motiven till att förändra miljöpolitiken. Genom att transparent redovisa om förslag är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är analysen viktig inför beslut.

Sidan vänder sig till

Handledningen riktar sig till handläggare på nationella myndigheter som analyserar miljöfrågor, inom miljöområdet eller andra områden som berör miljön, du som utför samhällsekonomiska analyser samt du som vill få bättre förståelse för att tolka och beställa olika samhällsekonomiska analyser.

Handledning i fyra steg

En samhällsekonomisk analys är en process som består av olika steg. Det stöd som du behöver beror på var du befinner dig i processen. 

Handledningen har fyra steg. Välj steg utifrån vad du behöver göra:

figur-handledningens-fyra-steg.svg

Att göra en samhällsekonomisk analys är en iterativ process. Du behöver troligtvis gå fram och tillbaka mellan de olika stegen i handledningen. Till exempel kan du behöva återvända till och utveckla vad miljöproblemet är, när du ska analysera och välja hur problemet bör lösas. 

1. Förbered analysen

Här hittar du stöd för att beskriva uppdraget och bedöma analysens ambitionsnivå utifrån handlingsutrymmet.

2. Vad är miljöproblemet?

Du behöver förstå miljöproblemet, varför det uppstår, för att kunna lösa det. Här finns stöd för att undersöka problem.

3. Hur lösa miljöproblemet?

Här hittar du stöd för att välja lämpliga lösningar på miljöproblem genom styrmedel och offentliga åtgärder.

4. Vilka är konsekvenserna?

Här hittar du stöd för att kunna identifiera, beskriva och bedöma konsekvenserna som en lösning kan leda till.

Syftet med en samhällsekonomisk konsekvensanalys

En samhällsekonomisk konsekvensanalys ger information om motiven till nya eller förändrade styrmedel och offentliga åtgärder. Analysen är ett strukturerat sätt att undersöka hur förslag på förändringar i miljöpolitiken påverkar miljön, olika aktörer eller samhället i stort. En bra konsekvensanalys bidrar till transparens i beslutsunderlag. Underlag som redovisar avväganden är bättre än att beslut fattas i blindo. Analysen gör också att förslag kan nå önskade miljöeffekter utan att ta mer än det ger i samhället.

För att kunna lösa miljöproblem är det viktigt att förstå varför miljöproblem uppstår. Grunden i en samhällsekonomisk konsekvensanalys inom miljöområdet är att förstå varför individer och företag orsakar skada i miljön, vilka val som skadar miljön och hur omfattande skadorna är. Detta för att kunna bedöma om och sedan hur staten bör lösa miljöproblem.

figur-analysera-problemet-och-losningar.svg

Om samhällsekonomiska analyser

Här hittar du mer information om Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomisk analys och det myndighetsgemensamma projektet "En plattform för samhällsekonomisk analys".

Bakgrund

Behovet av konkret metodstöd för att handläggare som arbetar med miljöfrågor ska kunna tillämpa samhällsekonomisk analys i sitt arbete med styrmedel och offentliga åtgärder är tydligt. Stöd har efterfrågats av både de som utför och beställer analyser på olika myndigheter. 

En ny handledning utvecklas för att samhällsekonomiska analyser som utförs av myndigheter i större utsträckning ska ligga till grund för beslut om styrmedel och offentliga åtgärder. Samhällsekonomiska analyser begränsades tidigare ofta till att i ett sent skede redovisa konsekvenser, kostnader och nyttor av färdiga förslag. Denna handledning om samhällsekonomiska analyser bör användas tidigt i utredningar för att utveckla förslag på styrmedel och offentliga åtgärder.

figur-analysera-utveckla-redovisa.svg