Vägledning

Årlig nationell uppföljning av Sveriges miljömål

Anvisningar för innehållet i den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål på nationell nivå.

Sidan vänder sig till

Handläggare på myndigheter som arbetar med den årliga nationella uppföljningen av Sveriges miljömål.

Vägledning

Anvisningar för årlig uppföljning av generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen 2022 (pdf 436 kB)

Naturvårdsverkets ska enligt sin instruktion vägleda berörda myndigheter i deras arbete med uppföljning inom miljömålssystemet.

Naturvårdsverket ska även enligt sin instruktion redovisa till regeringen varje år en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat, med en uppföljning av etappmålen, en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet och en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. I arbetet med redovisningen ska Naturvårdsverket höra och samordna berörda myndigheter.