Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Plan för tillsynsvägledning 2022–2024

Naturvårdsverket tar vart tredje år fram en tillsynsvägledningsplan. Planen beskriver vår tillsynsvägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året.

Planen för åren 2022-2024 listar planerade större insatser inom tillsynsvägledningen 2022 och beskriver inriktningarna för åren 2023-2024. Prioriteringarna som lyfts utgår från prioriteringsarbetet i den myndighetsgemensamma strategin för miljötillsynen samt prioriteringar utifrån nya och förändrade regelverk och behov hos tillsynsmyndigheterna. Uppdaterade listor kommer att presenteras årligen. 

Planen har föregåtts av en behovsutredning som genomförts tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen.

Naturvårdsverkets tillsynsvägledningsplan 2022-2024 (pdf 254 kb)

Uppföljning tillsynsvägledningsplan tertial 1 2022 (pdf 140 kb)

Uppföljning tillsynsvägledningsplan tertial 2 2022 (pdf 120 kB)