Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Vattenverksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Vattenverksamhet. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Vattenuttag

Vattenanläggningar som utgör vandringshinder

Dammar i dammsäkerhetsklass med otillfredsställande dammsäkerhet

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)