Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Hälsoskydd

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Hälsoskydd. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Inomhusmiljö i bostäder

Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet

Bassängbad

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola. Extra fokus under perioden är städning

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)