Stöd och information

Vedeldning

Vedeldning i en kamin

Elda med ved i vedpanna

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎december‎ ‎2023

Här får du råd om hur du kan minska utsläppen genom att elda på rätt sätt i din vedpanna.

Om du har skötselanvisningar till din panna är det viktigt att du följer dessa för att veta vilka eldningsförfaranden som pannan är anpassad för. Om du har en äldre panna som saknar anvisningar kan det vara bra att känna till några generella råd för eldning i panna.

Det som är viktigast att tänka på är att ha en ackumulatortank kopplad till pannan och att alltid elda med god lufttillförsel.

Den här sidan vänder sig till

Dig som eldar i vedpanna.

Youtube video

Ved och upptändning

Veden

Om du har en vedeldad panna är det först och främst viktigt att den eldas med ved och inget annat. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet. Det ger utsläpp av giftiga ämnen och är dessutom olagligt att elda eftersom det klassas som avfall.

Veden ska vara lagom torr, vilket innebär en fukthalt på 15–20 procent. Det finns fuktmätare att köpa för några hundralappar som man kan använda för att mäta fukthalt i vedträ med. Annars är en bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner vedens fukthalt reduceras från runt 50 procent som nyhuggen till runt 15–20 procent.

Veden ska vara lagom torr, vilket innebär en fukthalt på 15–20 procent. Det finns fuktmätare att köpa för några hundralappar som man kan använda för att mäta fukthalt i vedträ med. Annars är en bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner vedens fukthalt minska från runt 50 procent som nyhuggen till runt 15–20 procent.

Ett annat enkelt sätt att testa om veden är lagom torr är att stryka lite diskmedel och vatten på ena änden av ett vedträ och blåsa kraftigt från andra änden. Om det bildas luftbubblor i diskmedlet kan luften transporteras genom vedträets längsgående fibrer och veden är lagom torr.

Tändmedel

För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Antingen kan man använda braständare som till exempel briketter, block, tändpåsar och annat som går att köpa i affär eller så kan man använda fint huggna vedträn eller näver från björkved.

Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Det kan även bilda sotflagor som smutsar ner.

Använd inte tändvätska, främst för att det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt, men det genererar även mer föroreningar.

Tänd i toppen

Om du har en äldre vedpanna där vedhögen brinner uppifrån, så ska du stapla vedträna på ett luftigt sätt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att lägga ett par lager till som i en fyrkant. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på.

Notera att moderna vedpannor oftast är designade så att de har underförbränning eller omvänd förbränning och brinner nedåt. Luften strömmar då uppifrån och ner i pannan och den nedre delen av vedstapeln brinner. Följ skötselanvisningarna för just din panna.

God lufttillförsel

En grundläggande sak är att se till att lufttillförseln till pannans eldstad är god. Se till att friskluftsintaget i pannrummet inte är tilltäppt. Om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning.

Ett eldningsbeteende som är dåligt i flera avseenden är så kallad pyreldning. Det innebär att brasan eldas lågintensivt under lång tid genom att ha väldigt låg lufttillförsel till pannans eldstad. Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar.

Utsläppen kan vid pyreldning vara 90 procent högre jämfört med eldning vid god lufttillförsel med en panna som är kopplad till en ackumulatortank. Pyreldning ökar dessutom risken akut för sotbrand.

Ackumulatortank

Om du har en ackumulatortank med vatten kopplad till vedpannan behöver du inte elda så ofta. Värmeenergin från vedförbränningen i pannan lagras då i varmvattnet i ackumulatortanken. Ackumulatortanken gör att det oftast bara krävs en eldning per dygn för att pannan ska kunna leverera lagom med värme för fastigheten.