Stöd och information

Viltkamera för privat användning

Här finns regler och tips till dig som planerar att sätta upp viltkamera.

Sidan vänder sig till

Privatpersoner som vill sätta upp viltkamera på egen mark.

Regler för viltkamera

Viltkameror är en typ av kamera som automatiskt tar bilder eller filmer efter att den har registrerat en rörelse, exempelvis då ett djur går förbi kameran. Som privatperson behöver du inte söka tillstånd för att använda en viltkamera.

Som en följd av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har kamerabevakningslagen ändrats och det finns inte längre något krav på kameratillstånd för privatpersoner. Tidigare krävde användning av sådana kameror tillstånd oavsett om det var myndigheter eller privatpersoner som skulle använda dem.

Men det finns andra regler som du som privatperson måste följa.

Gör en avvägning

Särskilt viktig är det att du gör intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med viltkameran ska anses vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) på Eur-lex

Om registrerades rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Du måste kunna förklara

Dataskyddsförordningen innebär också att du som satt upp viltkameran kan förklara:

 • ändamål – det vill säga vilket syfte du har med kameraövervakningen,
 • rättslig grund, det vill säga vilken lag, regel eller vilket avtal som du stödjer dig på för att få kamerabevaka,
 • hur länge uppgifterna kommer att lagras,
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att de kan begära att uppgifterna raderas,
 • att de som tror sig registrerats kan klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om de tycker att kameran bryter mot lagar, regler eller avtal.
 

Du måste se till

 • att det finns en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som kameraövervakar,
 • att det finns kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå dig.
 

Du måste planera för

Rent praktiskt bör du tänka på, och planera för, följande saker då du använder en viltkamera:

 • du får endast sätta upp en viltkamera på din egen mark. Du behöver alltså ha markägarens tillstånd om du har arrenderat jaktmark där du vill sätta upp en kamera,
 • undvik att sätta upp kameran inom områden där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, vandringsleder eller rastplatser,
 • rikta kameran så att du minimerar risken för att ta bilder på människor eller saker som går att koppla till en viss person, exempelvis fordon,
 • ha som vana att alltid radera alla fotografier som innehåller någon information som går att koppla till en viss person, till exempel bilder på människor eller fordon.
 

Du kan bidra till inventeringar

Du vet väl att du kan delta i inventeringarna av stora rovdjur genom att ladda upp dina bilder på lodjur, varg och järv på vår databas www.skandobs.se eller kontakta inventeringspersonal på din länsstyrelse. Ditt bidrag kan vara mycket viktigt för att hitta nya föryngringar och därmed öka kvaliteten på inventeringarna.