Industriutsläpp IED

Information om industriutsläpps­verksamheter i Sverige.

Hitta vägledning inom kategorin

Industriutsläppsverksamheter i Sverige

De verksamheter som utgör industriutsläppsverksamheter framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). I Sverige finns cirka 1 200 industriutsläppsverksamheter i ett 30-tal branscher.

Lista på industriutsläppsverksamheter i Sverige 2019 (xls 108 kB)

Domar och beslut

Naturvårdsverket publicerar domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter har fattat om industriutsläppsverksamheter. Här hittar du också beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning.

IED-avgöranden