Industriutsläpp IED

Vägledning för arbetet med industriutsläppsverksamheter i Sverige. Bland annat om BAT-slutsatser och industriutsläppsdirektivet (IED).

Hitta vägledning inom industriutsläpp IED

Industriutsläppsverksamheter i Sverige

De verksamheter som utgör industriutsläppsverksamheter framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). I Sverige finns cirka 1 200 industriutsläppsverksamheter i ett 30-tal branscher.

Lista på industriutsläppsverksamheter i Sverige 2023 (xls 103 kB)

Mer information

IED: Industriutsläppsdirektivet. Från engelskans Industrial Emissions Directive.

BAT: Best Available Techniques – bästa tillgängliga teknik.

BREF: BAT Reference Document – branschvis sammanställning av miljöskyddsteknik.

BAT-slutsatser: Kapitel i BREF – branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga teknik.

BMT: Bästa Möjliga Teknik.

REF: Reference Document – branschgemensamt referensdokument för ett specifikt ämnesområde i BREF-processen.

Ordlista med begrepp och förklaringar knutna till IED (pdf 149 kB)

Naturvårdsverkets utbildningsmaterial och webbsända seminarier om industriutsläppsdirektivet och industriutsläppsbestämmelserna.

Tillsyn, 2015

Inom Miljösamverkan Sveriges projekt ”IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter”, utfört 2014/2015, har ett handläggarstöd för såväl länsstyrelser som kommuner tagits fram. Materialet innehåller även information om vad verksamhetsutövare förväntas göra. Syftet med handläggarstödet är att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter.

Handläggarstödet presenterades på webbsända seminarier.

Presentationen från seminarierna (pdf 2 MB)

Handläggarstöd och mer information om projektet (Miljösamverkan Sverige)

Statusrapporter, 2013

Naturvårdsverket har arrangerat ett webbsänt seminarium riktat till tillsynsmyndigheter om statusrapporter för industriutsläppsverksamheter.

Webbinarium om statusrapporter (Youtube)

Domar och beslut

Naturvårdsverket publicerar domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter har fattat om industriutsläppsverksamheter. Här hittar du också beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning.

IED-avgöranden