Vägledning

Bygg- och rivningsavfall

Husbygge

Rapportering för avfallsmottagande anläggningar

Vägledning med råd om lämpliga tillvägagångssätt för den sedan 2016 utökade rapporteringen för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar enligt 29 kap. miljöprövningsförordning (2013:251) som tar emot bygg- och rivningsavfall.

Sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare som kontrollerar mängder och avfallsslag på en A- eller B-verksamhet som tar emot bygg-, rivnings- eller anläggningsavfall, till dig som arbetar på ett bygg-, rivnings- eller anläggningsföretag eller utför transporter av bygg-, rivnings- eller anläggningsavfall samt till dig som arbetar på en tillsynsmyndighet.

Om vägledningen

Vägledningen ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna för miljörapport (NFS 2016:8, 5 g § med bilaga 5) utökade rapporteringen i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar enligt 29 kap. miljöprövningsförordning (2013:251) som tar emot bygg- och rivningsavfall.

Vägledningen ger hjälp med hur föreskrifterna för miljörapport och intentionerna bakom kravet uppfylls på bästa sätt och stöd i att avgöra hur rapporteringskravet genomförs med hjälp av avfallsförordningens avfalls- och hanteringskoder.

De gällande föreskrifterna om miljörapport trädde i kraft den 1 januari 2017. De har nummer NFS 2016:8 och den första rapporteringen enligt dessa föreskrifter gjordes den 31 mars 2018.

Innehållsförteckning
  1. Bakgrund och syfte
  2. Förklaringar av använda begrepp
  3. Verksamheter som berörs av utökad rapportering
  4. Översikt av arbetsgång
  5. Vad är bygg-, rivnings- och anläggningsavfall?
  6. Klassificering av avfall
  7. Redovisning av hantering av mottaget avfall
  8. Utdrag ur NFS 2016:8 - om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall
  9. Dokumenterade versionsändringar
Aktuell vägledning
Att dela ut till avfallsavlämnare