Farligt avfall

Vägledningar och stöd för arbetet med farligt avfall. Bland annat om hur du rapporterar till avfallsregistret.

Hitta vägledning inom farligt avfall