Viltkamera för privat användning

Här är stöd till dig som planerar att sätta upp viltkamera. Om regler och några tips om hur du kan planera.

Vägledning

Lagstiftning