Publikation

Plast i Sverige, fakta och praktiska tips

En kortversion av rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige
Plastprodukter i ett skyltfönster.

Om publikationen

Detta är en kortversion av rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige (SMED rapport nr 2019:01).

Grundrapporten "Kartläggning av plastflöden i Sverige" har resulterat i kortversion och ett faktablad. Båda finns på svenska och på engelska.

Siffror för 2017 som är jämförbara med 2010 visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 000 ton per år, eller nästan 30 kg mer plast per invånare och år. Största delen går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, väldigt lite materialåtervinns och blir ny plast. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns.

Plast i Sverige, faktablad
Kartläggning av plastflöden i Sverige (DiVA portal)

ISBN
978-91-620-8852-1
Utgiven
‎1‎/‎10‎/‎2020
Sidor
16