Publikation

Matavfall i Sverige

Uppkomst och behandling 2018
En person skrapar av mat ifrån en tallrik.

Om publikationen

Broschyren innehåller korta sammanfattande beskrivningar av hur matavfallsflödet såg ut i Sverige 2018. I slutet av broschyren redovisas hur statistiken har tagits fram.

Broschyren har tagits fram av Svenska MiljöEmissionsData (SMED) på beställning och under överinseende av Ida Adolfsson, Återvinningsenheten, Naturvårdsverket. Författare är Tova Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Sandra Stålhandske, SCB. Anna-Karin Westöö, SCB, har granskat texterna.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8861-3
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2020
Sidor
28
Omslag publikation.