Publikation

Grön infrastruktur och fysisk planering

– så kan planeringen bidra
Flygbild över Jönköping.

Om publikationen

Den här broschyren syftar till att ge en bild av hur fysisk planering kan bidra till grön infrastruktur så att vi skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur och för människors välbefinnande. Broschyren beskriver vad de nya regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur är och lyfter fram hur grön infrastruktur kan integreras i översiktsplanearbete.

Sambanden i landskapet – den gröna infrastrukturen – behöver fungera för att naturen ska ge oss alla sina ekosystemtjänster. Naturen förser oss med mat, vatten, råvaror och energi.

Naturen ger oss kunskap och inspiration och den gynnar både vår fysiska och mentala hälsa. Därför behöver vi planera våra samhällen så att vi tar tillvara och utvecklar den gröna infrastrukturen.

ISBN
978-91-620-8843-9
Utgiven
‎10‎/‎15‎/‎2019
Sidor
12
Omslag publikation