Publikation

Grön infrastruktur i vattenlandskapet

Så kan du bidra
En groda sitter i vattnet.

Om publikationen

Syftet med denna broschyr är att ge kunskap om hur landskapets strand- och vattenmiljöer kan bevaras och utvecklas, samt hur du som brukare eller förvaltare kan bidra till att stärka grön infrastruktur både under och ovanför vattenytan.

Arbetet med denna broschyr har genomförts i samarbete Havs- och vattenmyndigheten.

ISBN
978-91-620-8842-2
Utgiven
‎2‎/‎1‎/‎2020
Sidor
12
Omslagsbild