Publikation

Plast i byggsektorn

En kartläggning av biobaserade och återvunna alternativ
Gröna plaströr som är staplade på varandra

Om publikationen

Rapporten har undersökt ett urval byggprodukter för att finna alternativ som är tillverkade av biobaserad eller återvunnen plast. Den vänder sig främst till användare av byggprodukter, som inköpare, projektörer, beställare och upphandlare. Fokus ligger på vad som finns tillgängligt på den svenska och till viss mån den europeiska marknaden. Rapporten är också tänkt att ge en inblick i hur marknaden för byggprodukter av biobaserad och återvunnen plast ser ut i dag.

Bygg- och anläggningssektorn använder mycket plast, omkring 260 000 ton per år. Det är drygt 20 procent av den totala användningen av plast och gör sektorn till den näst största användaren efter förpackningsindustrin.

Majoriteten av all plast är tillverkad av fossil olja – därför bidrar plasten till en negativ påverkan på klimatet. På både europeisk och nationell nivå finns ambitionen att minska användningen av nyproducerad fossilbaserad plast till förmån för biobaserad och återvunnen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8875-0
Utgiven
‎3‎/‎14‎/‎2021
Sidor
28
Författare
Svenska MiljöEmissionsData (SMED).