Publikation

Välkommen ut i naturen

Affisch i A3-format

Om publikationen

Allemansrätten är en unik möjlighet. Men vad ska man tänka på ute i skog och mark?

Affisch av återvinningsbar plast i A3 format. Tål lite väder och kan sitta utomhus. Bildar tillsammans med affischen Welcome to nature ett landskap: Welcome to nature

Beställ publikation

Affischen är gratis och får max beställas i fem ex.
Behöver du fler för att till exempel förse medlemmar i din organisation – mejla till: allemansratten@naturvardsverket.se

ISBN
978-91-620-8700-5
Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2014
Sidor
1
Omslag publikation.