Publikation

Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version

Om publikationen

Förvaltningsplan för lodjur redovisar vilka politiska målsättningar som gäller, vilka grundläggande principer för förvaltningsarbetet som identifierats, vilka förvaltningsåtgärder som planeras för att nå målen samt hur uppföljningen ska ske. Dessutom redovisas lodjursstammens utveckling och status, lodjurens betydelse för människor, hur förvaltningen är organiserad och vilka juridiska ramar som gäller samt vilken forskning som bedrivs om arten.

Reviderad version

Naturvårdsverket har beslutat att förlänga giltighetstiden för nationella förvaltningsplanen för lodjur fram till och med utgången av 2021.

ISBN
978-91-620-8760-9
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2016
Sidor
101