Publikation

Allemansrätten – på lätt svenska

Ett barn sitter i ett träd vid en sjö.

Om publikationen

En folder på lätt svenska som berättar om huvudregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620- 8530-8
Utgiven
‎8‎/‎15‎/‎2011
Sidor
6