Publikation

Egenkontroll för C-verksamhet

Om publikationen

En metod för att bedriva miljöarbete – Utgåva 1 – Faktablad

Faktabladet handlar om anmälningspliktiga verksamheter men metoden som beskrivs kan även användas vid andra typer av verksamheter.

I faktabladet beskrivs ett exempel på en metod att arbeta med egenkontroll. Syftet är att hjälpa både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare att tolka och förstå miljöbalkens krav på egenkontroll och vad den kan användas till. (Faktablad, branschfakta).

ISBN
91-620-8256-6
Utgiven
‎6‎/‎12‎/‎2006
Sidor
30
Författare
Markus Ek.