Publikation

Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden

Holistiskt perspektiv och bedömningsverktyg
Målning av ett par skospetsar och en vy över vindkraftspark.

Om rapporten

Rapporten presenterar ett verktyg för att bedöma turismupplevelsen på destinationer där vindkraftverk syns i naturen. Forskargruppen utvecklade en undersökning baserad på en litteraturöversikt, en kvalitativ studie och insikter från forskning om hållbart konsumentbeteende. 

Resultaten visar att turisternas värdering av omställning till ett mer hållbart samhälle, samt hållbar konsumtion, påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. Detta visas i både kvalitativ och kvantitativ data. 

Enkätresultaten visar att deltagare som ägnar sig mer åt utomhusaktiviteter tenderar att ha positiva åsikter om vindkraft. De med positiva åsikter om vindkraft tillskriver bland annat känslomässiga, andliga och hållbarhetsfaktorer högre värde. 

I slutkapitlet diskuteras resultaten och konsekvenserna av att anpassa verktyget till på destinationer där turister kan se vindkraft i naturområden. 

ISBN
978-91-620-7137-0
Utgiven
‎6‎/‎4‎/‎2024
Sidor
110
Författare
Solène Prince, Tatiana Chekalina, Anke Peters.
Rapportomslaget.