Publikation

Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter

Två jägare med varsin hund vandrar på fjället.

Om rapporten

Naturturism spelar en viktig roll i hållbar landsbygdsutveckling. Den kan skapa arbeten och bidra till att traditioner och miljöer bevaras. I slutrapporten för viltforskningsprojektet Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter vill författarna belysa jaktturism ur ett socialt och kulturellt perspektiv för att öka förståelsen för vilken roll jaktturismen kan ha i en hållbar landsbygdsutveckling.

Jaktturism är en del av den tjänsteekonomi som bidrar till landsbygdsutvecklingen, men att utveckla och arbeta med kommersiell jakt innebär också en del utmaningar. Att driva en jaktturismverksamhet är i hög grad en relationell verksamhet, både gentemot kunder och andra aktörer i omgivningen. Jaktföretagare navigerar på en komplex arena, konstaterar författarna, med etiska avvägningar i relation till viltet, men också gentemot kunder, markägare och grannar.

Forskningen bygger på intervjuer med jaktföretagare från olika delar av Sverige som erbjuder olika slags jakt och annan service. Studien identifierar utmaningar, men kan också fungera som inspiration och uppmuntran till företagande inom jaktturism. Viktiga frågor att ta hänsyn till kan till exempel vara prissättning, efterfrågan på holistiska upplevelser som inkluderar även viltkött, matlagning med mera, samt hur jaktupplevelsen kommuniceras.

Slutrapporten är en sammanfattning av vetenskapliga artiklar som publicerats inom ramen för forskningsprojektet.

ISBN
978-91-620-7119-6
Utgiven
‎12‎/‎3‎/‎2023
Sidor
35
Författare
Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm.
Omslag till publikation.