Publikation

Naturen som kraftkälla

Om hur och varför naturen påverkar hälsan
Flickor på brygga vid sjö, Stockholm.

Om rapporten

Natur och grönska lyfts allt oftare fram som en lättillgänglig och kostnadseffektiv resurs när det gäller människans välbefinnande och hälsa. 

Rapporten är en uppdatering och omarbetning av rapporten Naturen som kraftkälla – Om hur och varför naturen påverkar hälsan, som kom ut för första gången 2006 (författare Mats och Åsa Ottosson).

Sedan dess har mycket hänt inom naturhälsoforskningen och bevisvärdet för och medvetenheten om naturens positiva effekter på hälsan har stärkts. Här presenteras var forskningen står idag liksom en rad exempel på hur forskningsresultaten på ett evidensbaserat sätt kan omsättas i praktiken.

ISBN
978-91-620-7116-5
Utgiven
‎10‎/‎17‎/‎2023
Sidor
37
Författare
Åsa Ottosson
Omslag publikation.