Publikation

Markkonflikt mellan vindkraft och renskötsel

Renbete, Norge.

Om publikationen

Forskare vid universitet i Oslo har undersökt effekterna av vindkraftverk och kraftledningar på tamren i tre norska renbetesdistrikt i Fosen, Rákkonjárga och Ildgruben. Studierna bygger på fleråriga data från GPS-märkta renar, samt intervjuer med renskötare.

För att värdera effekterna har forskarna använt data för tidsperioder med anläggningsarbete samt avstånd och synlighet att av infrastrukturen i renens betesområden. Andra miljöfaktorer som snöförhållande, höjd över havet, terrängförhållanden och vegetationstyp ingår också i analysen.

Forskningen visar att vindkraftetableringar har negativ påverkan på renens habitatanvändning, på såväl landskapsskala som regional skala under flera säsonger och områden. Det finns dock undantag, och slutsatserna om påverkan är fortfarande behäftade med osäkerheter, eftersom det är stora naturliga variationer mellan olika år, i renarnas användning av betesområden.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur.

ISBN
978-91-620-7012-0
Utgiven
‎11‎/‎10‎/‎2021
Sidor
94
Författare
Sindre Eftestøl, Diress Tsegaye Alemu, Kjetil Flydal, Jonathan E Colman.
Omslagsbild