Publikation

Hur kan allmänheten engageras digitalt?

Syntesrapport
En knuten hand som håller och två som pekar på en linje.

Om rapporten

Rapporten är en kunskapsöversikt om digitala verktyg för dialog mellan allmänhet och myndigheter eller andra organisationer, med fokus på vatten- och miljöförvaltning samt ”smarta” städer. I forskningslitteraturen urskiljdes sju olika kategorier verktyg men ytterligare websökningar visade att dessa oftast bara användes i själva utvecklingsprojektet.

Reguljär användning av digitala dialogverktyg som gav allmänheten inflytande återfanns i kommuner vars översiktsplanering sammanföll med pandemin. Dessa digitala verktyg tillhandahölls av externa it-leverantörer. Kommunernas översiktsplanerare stod för innehåll och kommunikatörererna för rekrytering.

Forskarna rekommenderar myndigheter och andra organisationer att först klargöra allmänhetens roll i verksamheten och reflektera över vilka förändringar i arbetssätt som krävs för att det ska bli möjligt och därefter upphandla relevanta it-tjänster.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

ISBN
978-91-620-7089-2
Utgiven
‎12‎/‎18‎/‎2022
Sidor
32
Författare
Catharina Landström och Parissa Mokhtabad Amrei.
Omslagets framsida till publikation.