Publikation

Digitalt deltagande i offentlig sektor

En kritisk granskning
Art - Deltagare på en digital plats.

Om rapporten

Rapporten beskriver hur myndigheter kan tänkas använda digitala verktyg för dialog med allmänheten, samt den forskning som finns på området.

En enkät till svenska myndigheter visar att de arbetar ganska sparsamt med fördjupade former av digitalt deltagande och då oftast med generella verktyg.

Litteraturöversikten visar att många av de verktyg som utvecklas är för tillfällig användning och sällan utvecklas vidare i någon större skala.

Forskarna presenterar tre olika former av deltagarkonfigurationer:
kunder, användare, och medborgare. Analysen visar hur dessa skiljer sig åt och att de kräver olika kompetenser i organisationen. Det är därför viktigt att en myndighet reflekterar över dessa konfigurationer innan initiativ till digitalt deltagande initieras. I rapporten presenterar forskarna ett teoretiskt ramverk med nivåer av deltagande och deltagarkonfigurationer som kan användas av praktiker.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

ISBN
978-91-620-7082-3
Utgiven
‎12‎/‎5‎/‎2022
Sidor
47
Författare
Leif Sundberg, Katarina L. Gidlund.
Omslagets framsida till publikation.