Publikation

Avfall i Sverige 2020

Uppkomst och behandling
Avfall-plast-elektronik.

Om rapporten

En sammanställning över uppkomna och behandlade mängder industri- och hushållsavfall i Sverige 2020.

Rapporten beskriver avfallsflödena i samhället och diskuterar möjligheten att nå de mål som satts upp för avfallsområdet.

Avfall i Sverige 2020 ges ut av Naturvårdsverket och beskriver hur stora avfallsmängder som år 2020 uppkom i olika sektorer och hur avfallet behandlades. Den bygger på avfallsstatistik som rapporterades i juni 2022 i enlighet med Avfallsstatistikförordningen (2150/2002/EC).

Rapporten är skriven av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) på uppdrag av Naturvårdsverket.

ISBN
978-91-620-7048-9
Utgiven
‎6‎/‎14‎/‎2022
Sidor
46
Omslag publikation.