Publikation

Analys av påverkan från EUförslag för omställningen inom svensk industri

För industrin relevanta delar av kommissionens nya gröna giv och lagstiftningspaketet Fit for 55 Underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbetsgrupp
Man som arbetar på industri.

Om rapporten

Rapporten presenterar resultatet av projektet ” Analys av påverkan från EU-förslag för omställningen inom svensk industri”. Projektets syfte har varit att analysera hur Kommissionens förslag till lagstiftningspaket (Fit for 55) för att göra EU redo för att minska utsläppen i linje med det skärpta utsläppsmålet om -55 procent netto till 2030 jämfört med 1990 påverkar möjligheterna till omställning av svensk industri. 

Rapporten har utgjort ett underlag i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med rapport 7045 ”Industrins klimatomställning” 978-91-620-7045-8

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7042-7
Utgiven
‎5‎/‎9‎/‎2022
Sidor
65
Författare
Maria Hammar, Stefan Åström, Alexander Eriksson, Erik Gråd, Kersti Karltorp, Johan Rootzén, Linda Stafsing, Linnea Steen.
Omslag publikation.