Publikation

Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter

Stöd för transformativ omställning inom basmaterialindustrin
Omslagsbild himmlen från en turbin.

Om rapporten

Rapporten presenterar resultatet av projektet "Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter". Projektets syfte har varit att analysera hur styrmedel – antingen direkt eller indirekt – kan skapa efterfrågan på produkter med mycket låga eller inga utsläpp.

Rapporten är avgränsad till att undersöka, föreslå och analysera styrmedel för att få till transformativa förändringar på systemnivå snarare än åtgärder för inkrementella förbättringar. Detta i syfte att möjliggöra klimatneutral basindustri.

Ett antal hinder kopplat till cement-, järn-och stål-, kemi-, och raffinaderiindustrins klimatomställning har identifierats i rapporten och ett antal styrmedel som kan adressera hinder kopplade till en osäker efterfrågan på klimateffektiva produkter analyseras.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7040-3
Utgiven
‎3‎/‎10‎/‎2022
Sidor
102
Författare
Maria Hammar, Stefan Åström, Alexander Eriksson, Erik Gråd, Kersti Karltorp, Johan Rootzén, Linda Stafsing, Linnea Steen.
Rapportomslag.