Publikation

Näringslivets arbete med biologisk mångfald

En kartläggning av företagens strategiska arbete och uppföljning
Traktor på åker, biologisk mångfald.

Om publikationen

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Syftet med kartläggningen är att bidra med kunskap och lärande exempel på hur företag kan utveckla uppföljningen och sitt strategiska arbete med biologisk mångfald, samt att synliggöra vilka hinder och framgångsfaktorer företagen ser i sitt arbete. 

Rapporten sammanställer arbetssätt och metoder som kan tillämpas av olika typer av verksamheter inom olika branscher för att mäta och följa upp biologisk mångfald. Kartläggningen visar på stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag med direkt och indirekt påverkan på den biologiska mångfalden. Resultaten visar även att många företag upplever att det finns en komplexitet i att mäta och följa upp påverkan på den biologiska mångfalden. 

Kartläggningen genomfördes under hösten 2021 och är baserad på en litteraturstudie och intervjuer med representanter från nio företag inom olika branscher.

 

ISBN
978-91-620-7039-7
Utgiven
‎3‎/‎20‎/‎2022
Sidor
46
Författare
Henrik Johansson, Eskil Mattsson och Liisa Perjo.
Omslag publikation.