Publikation

Den lokala naturvårdssatsningens (LONA) bidrag till insatser kring naturvård och friluftsliv i Sverige

Analys av data från LONA-tjänsten
Blomfluga i gul blomma.

Om publikationen

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har funnits sedan 2004 och blev permanent 2010. Sedan starten har över 4500 projekt och över 10 000 åtgärder genomförts. Utvärderingen visar att projekten och åtgärderna inom LONA medverkar till många långsiktiga positiva effekter på naturvärden i miljön. LONA bidrar till gynnsam utveckling för såväl miljömål som friluftsmål, och ger därmed viktiga bidrag till genomförandet av såväl miljöpolitiken som friluftspolitiken. På lokal nivå är LONA en mycket viktig resurs för naturvården och friluftslivet. Utvärderingen visar också på potentialen att använda LONA som verktyg för nya satsningar. Nya satsningar via LONA kan ge naturvården och friluftslivet en knuff framåt om man kan genomföra fysiska, faktiska åtgärder. Åtgärder inom LONA har många positiva effekter på miljömålen och friluftsmålen, men även positiva effekter på planering, information och kunskapsuppbyggnad för naturvården och friluftslivet. Denna utvärdering visar att LONA är ett system som gör stor nytta för den lokala naturvården och det lokala friluftslivet i hela landet.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7018-2
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2021
Sidor
50
Författare
Martin Eriksson, Edvin Nordell och Åslög Dahl.
Omslagsbild till publikation 7018-2.