Publikation

Mängd mat och dryck via avloppet från svenska hushåll 2021

Närbild på hand som häller ut en kopp kaffe i slasken.

Om publikationen

En enkätundersökning och beteendestudie.

Vår produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande del av vår miljöpåverkan. Att minska de stora mängderna matsvinn är en viktig del i arbetet att nå mer resurseffektivt samhälle.

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har på uppdrag av Naturvårdsverket, inom det gemensamma regeringsuppdraget för minskat matsvinn, undersökt hur mycket mat och dryck som hushållen häller ut via avloppen i Sverige.

Beställ publikation

 

ISBN
978-91-620-6983-4
Utgiven
‎5‎/‎11‎/‎2021
Sidor
46
Författare
Staffan Åkerblom, Annelise De Jong, Tova Andersson.
Omslag publikation