Publikation

Ekologisk kompensation i kustmiljön

Hur kan man uppväga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med mänsklig verksamhet i kustområdet?
Närbild av en hand som håller i en fisk.

Om publikationen

I rapporten undersöks om och hur ekologisk kompensation skulle kunna användas i förvaltningen av kustområden.

Målsättningen med projektet har varit att bidra till en vetenskapligt grundad syn på hur ekologisk kompensation skulle kunna medverka till att stoppa nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Under projektet har forskarna utvecklat ett ramverk utifrån de steg som behöver beaktas i en bedömning av skada och kompensationsbehov.

Med hjälp av ramverket har nuvarande tillämpningar av ekologisk kompensation i svenska kustområden utvärderats. Utifrån svagheter i nuvarande tillämpning ger projektet förslag på åtgärder som kan förfina och öka användningen av ekologisk kompensation där den är tillämplig.

Ramverket synliggör betydelsen av att värna biologisk mångfald.En genomgång av potentiella kompensationsåtgärder för kustområdenvisar att det är kostsamt att först förstöra och sedan restaurera, i stället för att skydda och undvika skada i första hand.

Beställtryck, ej rabatt.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6994-0
Utgiven
‎9‎/‎15‎/‎2021
Sidor
67
Författare
Lena Bergström, m.fl.