Publikation

Miljöledning som verktyg för en hållbar plastanvändning

Att planera, genomföra, följa upp och förbättra arbete för en hållbar plastanvändning

Om rapporten

Plast har många goda egenskaper. Samtidigt innebär dagens produktion och användning av plast stora utmaningar.

Vill du bidra till att plast kan användas på ett mer hållbart sätt i er verksamhet? Och få hjälp i arbetet med att exempelvis utreda miljöpåverkan, sätta mål, och identifiera åtgärder och indikatorer för uppföljning? Då hoppas vi att den här rapporten ska vara användbar för dig.

Rapporten är upplagd utifrån den process och de delsteg som används i miljöledningsarbete i statliga myndigheter – planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Rapporten är också skriven för att vara användbar för dig som jobbar med exempelvis miljöledning/miljöstrategiska frågor i kommuner eller med annat relaterat arbete inom framförallt offentlig verksamhet. Både för dig som just ska komma igång med att kartlägga er plastanvändning och dig som vill ta nästa steg och ytterligare förbättra ert arbete för en hållbar plastanvändning.

 

ISBN
978-91-620-6964-3
Utgiven
‎2‎/‎15‎/‎2021
Sidor
97
Författare
Malin Hansson Reuter, Gabriella Silfwerbrand och Caroline Rosenberg.
Omslag publikation